Hovedutvalget for regional utvikling
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 11.06.2002

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer 

Møteprotokoll

 

SAKLISTE

Kl. 09.00 – 10.00 Tema:

Bussnæringen v/Vidar Kjesbu

Kl 10.00 – 10.45 Tema:

Eksportprogrammet

Deretter behandling av saker.

Sak:

 

Innst.

Vedtak

48/2002

Nasjonal transportplan 2006 - 2015 - Strategiske analyser på fylkesnivå

 

49/2002

Ad. Miljøundersøkelser og rein mat. - Miljøforsvar

 

50/2002

Søknad om at ledig drosjeløyve med stasjoneringssted Henning, Steinkjer kommune, tilknyttes Steinkjer taxisentral

 

51/2002

Ny ansvarsdeling innenfor kollketivtransporten - Etablering av innkjøpsenhet

 

52/2002

Søknader om støtte til utviklingstiltak ved Ytre Namdal videregående skole.

 

53/2002

Skoleskyssen - En del av oppvekstmiljøet - Prosjektrapport III

 

54/2002

Fylkeskommunens budsjett 2002. Endring av investeringsbudsjett for Tautra bru

 

55/2002

Innføring av ungdomskort og student-/elevrabatt i kollektivtrafikken

 

56/2002

Namdalsprosjektet - søknad om økt fylkeskommunal garanti og støtte til endring av prosjekt

 

57/2002

Fiskeridepartementet - Forskrift om tildeling av matfiskkonsesjoner for laks og ørret i sjøvann - Ny høring

 

58/2002

Driftsrapport 1/2002 (pr. 30.04.02)

 

59/2002

Opprettelse av Hartkjølen og Verdal/Snåsa/Lierne nasjonalparker/landskapsvernområder - sentral høring av planområdene

 

60/2002

Namsos kommune. Søknad om investeringstilskudd til regional fotballhall/flerbrukshall

 

61/2002

Melding – saker avgjort administrativt i perioden mai 2002

 

62/2002

Hovedutvalget for regional utvikling – referatsaker, 11. juni 2002

 

63/2002

Statens vegvesen Nord-Trøndelag. Årsmelding 2001