Hovedutvalget for regional utvikling
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 23.01.02

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer 

 

Møteprotokoll

 

SAKLISTE

Kl. 09.00 – Tema: Naboer AB

Deretter behandling av saker.

Sak:

 

Innst.

Vedtak

1/2002

Naboer AB – Informasjon og rolleavklaring

 

 

2/2002

Melding – Saker avgjort administrativt for perioden desember 2001

 

3/2002

Nord-Trøndelag E-verk - Konsesjon for utvidelse og bygging av nytt Follafoss kraftverk samt overføring av Brattreitelva i Verran kommune. Høringsuttalelse.

 

4/2002

Fylkesvegbudsjett 2002 - Detaljering av investeringsramma

 

5/2002

Klage vedrørende søknad om skoleskyss for skoleåret 2001/02                                Unntatt offentlighet - § 5a

 

 

6/2002

Årsbudsjettet 2002 - Spesifisering Regional utvikling

 

7/2002

Hovedutvalget for regional utvikling - Referatsaker 23.01.2002

 

8/2002

Folkeaksjonen for en ny rovdyrpolitikk / Nord-Trøndelag - søknad om støtte til etablering