Hovedutvalget for kultur
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 3. desember 2002 kl 10.00

Møtested: Fylkets Hus, møterom Kvenna (1. etg. A 103)

Møteprotokoll

SAKLISTE

Sak:

 

Innst.

Vedtak

70/2002

Kulturmiljøfredning Sør-Gjæslingan

 

71/2002

Overhalla idrettslag. Søknad om regionale utviklingsmidler

 

72/2002

Søknad om tilskudd til seminar med Strinda Strings

 

73/2002

Falstadstipend. Oppnevning av fylkeskommunal representant til stipendutvalg

 

74/2002

Trøndelags historie - Endring av styringsgruppe

 

75/2002

Fylkeskommunen som regional utviklingsaktør. Drøfting av tilskuddsregime under budsjett kap 4 Kultur

 

76/2002

Referatsaker hovedutvalget for kultur 03.12.02