Hovedutvalget for kultur
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 19. november 2002

Møtested: Fylkets Hus

MØTEPROTOKOLL

SAKLISTE

59/2002

Steinkjer Skidrift AS. Søknad om tilskudd til anskaffelse av snøproduksjonsutstyr

 

60/2002

Stjørdal kommune. Søknad om tilskudd til bygging av kunstgrasbane

 

61/2002

Inderøy kommune. Søknad om tilskudd til bygging av kunstgrasbane

 

62/2002

Søknad om økonomisk støtte til "by:Larm" i Trondheim 2003

 

63/2002

Høringsuttalelse til forslag om endring av lov om folkebibliotek

 

64/2002

"ABM-programmet og konsolideringsprosessen". Framdrift

 

65/2002

Operasatsing i Nord-Trøndelag. Idédugnad

 

66/2002

Driftsrapport pr. 30.09.02. Kultur

 

67/2002

Årsbudsjett 2003 og økonomiplan 2003-2006

 

68/2002

Delegerte saker hovedutvalget for kultur 19.11.02

 

69/2002

Referatsaker hovedutvalget for kultur 19.11.02