Hovedutvalget for kultur
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 24. september 2002

Møtested: Stjørdal, Rica Travel Hotell

MØTEPROTOKOLL

Sakliste

53/2002

NOU 2002:8 Etter alle kunstens regler. - en utredning om norsk scenekunst.

Nasjonal plan for produksjon og formidling av opera og ballett. Høringsuttalelser

 

54/2002

Organisasjonsutvikling i de frivillige organisasjonene. Ungdomskonferansen 2003

 

55/2002

Regionalt Utviklingsprogram for Nord-Trøndelag. Rapport om virkemiddelbruken

 

56/2002

Delegerte saker hovedutvalget for kultur 24.09.02

 

57/2002

Referatsaker hovedutvalget for kultur 24.09.02

 

58/2002

Uttalelse om regelverket for tildeling av statsstøtte til barne- og ungdomsorganisasjoner