Hovedutvalget for kultur
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 27. august 2002

Møtested: Fylkets Hus

MØTEPROTOKOLL

SAKLISTE

Sak:

 

Innst.

Vedtak

40/2002

Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS - Søknad om støtte til Barnas Speldager 2002

 

41/2002

Markering av 200-års jubileet for M. B. Landstad's fødsel. Søknad om tilskudd

 

42/2002

Åarjelhsaemien teatere - Sydsamisk teater - Søknad om tilskudd til skoleturne i Nord-Trøndelag fylke med forestillingen Jielie/Exixtens

 

43/2002

Vikingfestival 2002 v/Egge Skolekorps - Klage på avslag på søknad om kulturmidler

 

44/2002

Nord-Trøndelag Skikrets. Søknad om støtte til felles midtnorsk prosjekt/regionlag i langrenn

 

45/2002

Fordeling av rentemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2002

 

46/2002

Fordeling av rentemidler til kulturbygg 2002

 

47/2002

Søknader om klassifisering som fylkesanlegg for idrett

 

48/2002

Steinkjer kommune. Søknad om støtte til rehabilitering av hovedbanen på Guldbergaunet stadion med kunstgrasbane og undervarme

 

49/2002

Rinnleiret. Uttalelse ang. bevaring.

 

50/2002

Opptur 2002 - Søknad om tilskudd til årets festival

 

51/2002

Delegerte saker hovedutvalget for kultur 27.08.02

 

52/2002

Referatsaker hovedutvalget for kultur 27.08.02