Hovedutvalget for kultur
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 11. juni 2002

Møtested: Meråker, Fonnfjell Hotel

 

Møteprotokoll

 

SAKLISTE

Sak:

 

Innst.

Vedtak

32/2002

Moan Idrettspark A/S. Søknad om investeringstilskudd til rehabilitering av kunstgrasbane

 

33/2002

Namsos kommune. Søknad om investeringstilskudd til regional fotballhall/flerbrukshall

 

34/2002

Driftsrapport 1/2002 (pr. 30.04.02)

 

35/2002

Barbroteateret - Søknad om støtte til framførelse av historisk spill "Barbro - vegen mot bålet"

 

36/2002

NOU 2002:1 Fortid former framtid - Utfordringer i en ny kulturminnepolitikk. Høring

 

37/2002

Referatsaker hovedutvalget for kultur 11.06.02

 

38/2002

Disponering av lokaler for MiNT og Inderøy videregående skole. Merkostnader m.v.

 

39/2002

Lokaler for Musikk i Nord-Trøndelag