Hovedutvalget for kultur
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 14 mai 2002

Møtested: Fylkets Hus

Møteprotokoll

SAKLISTE

Sak:

 

Innst.

Vedtak

19/2002

Fordeling av spillemidler TM til anlegg i komm.

 

20/2002

Fordeling av statstilskudd til kulturbygg

 

21/2002

Revidert handlingsplan for TM til store anlegg

 

22/2002

Nord-Trøndelag Funksjonshemmedes Idrettskrets - Søknad om støtte til drift og utvikling

 

23/2002

Søknader om tilskudd til kulturarbeid 2002 - formidlingstiltak

 

24/2002

Flerkulturelt mangfold, dialog og samhandling i Nord-Trøndelag. Samarbeid om landsdekkende kulturmønstring Du store verden 2002!

 

25/2002

Stiftelsen Aasnæs Glasværk - Søknad om støtte til innkjøp av Aasnæss-glass

 

26/2002

ABM og konsolideringsprosessen. Status og prioriteringer for 2003

 

27/2002

"Fornorskningspolitikk, forsoning og fornyelse".  Høringsuttalelse til vedtekter for "Samefolkets fond

 

28/2002

Fylkeskassens årsoppgjør 2001 - Årsberetning og regnskap

 

29/2002

KOSTRA - rapportering

 

30/2002

Delegerte saker hovedutvalget for kultur 14. mai 2002

 

31/2002

Referatsaker hovedutvalget for kultur 14. mai 2002