Hovedutvalget for kultur
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 19. mars 2002

Møtested: Fylkets Hus

Møteprotokoll

SAKLISTE

Sak:

 

Innst.

Vedtak

10/2002

Uttalelse til veilederen "Golf i Trøndelag"

 

11/2002

Høring. Utredning om fylkesbibliotekets rolle i fremtiden

 

12/2002

Museumsutvikling 2002 - Tilskudd til utstillinger og kompetanseutvikling mv.

 

13/2002

Retningslinjer for tildeling av tilskudd til bygningsvern, fartøysvern og tekniske/industrielle kulturminner

 

14/2002

Tusenårsstedet Norveg. Oppnevning av medlem i utvalg for grunnsteinsnedleggelse

 

15/2002

Årsbudsjett 2002 - gjenbevilgning - kultur

 

16/2002

Lokaler for Musikk i Nord-Trøndelag

 

17/2002

Delegerte saker hovedutvalget for kultur 19.03.02

 

18/2002

Referatsaker hovedutvalget for kultur 19.03.02