Hovedutvalget for kultur
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 23. januar 2002

Møtested: Fylkets Hus

Møteprotokoll

SAKLISTE

Sak:

 

Innst.

Vedtak

1/2002

Årsbudsjettet 2002 - Spesifisering kultur

 

 

2/2002

Uttalelse angående endring i grunnlaget for spillemidler til Meråkerhallen

 

 

3/2002

Forenklet tilskuddsordning til mindre kostnadskrevende nærmiljøanlegg. Rapport med oversikt over tildelinger 2001

 

4/2002

Fylkeskommunale friluftsmidler 2002. Kriterier for tildeling

 

5/2002

Museumsbudsjett 2002 og videreføring av museumsplanarbeidet   Ny innstilling 18.01.02

 

6/2002

Geir Egil Larsen - Søknad om støtte til turne med konsertprogrammet "Frå polsdans til Plagiata"

 

7/2002

Referatsaker hovedutvalget for kultur 23.01.02

 

8/2002

Uttalelse om den manglande namnetradisjon helseforetaka viser

 

9/2002

Uttalelse om desentralisering av statlege tilsyn