Fylkesutvalget
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 02.12.02 kl. 12.00

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

 

MØTEPROTOKOLL – med forbehold om godkjenning i neste møte.

 

SAKLISTE

 

Sak:

 

Innst.

Vedtak

137/2002

Nord-Trøndelagsforskning. - Søknad om egenkapital - tilskudd og likviditetslån.

 

138/2002

Berammelse av fylkesting i juni 2003.

 

139/2002

Referatsak - møte 02.12.02.

 

140/2002

Søknad om tilskudd til gjennomføring av prosjekt "WEB for partnerskap - fra plan til resultat".

 

141/2002

Driftsrapport. Fylkestingsrapport 2/2002 (pr. 31.10.2002).

 

142/2002

Norveg - 1000 årsstedet - tilskudd til grunnsteinsnedleggelsen

 

143/2002

Fosen Trafikklag ASA - Kjøp av aksjer i Innherredsferja AS

 

144/2002

Steinvikholm Musikkteater -  søknad om dekning av underskudd

 

145/2002

Fylkeskommunens aksjeportefølje – disponering Unntatt offentlighet - § 6.2a