Fylkesutvalget
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 04.11.02 kl. 11.00

Møtested: Fylkestingssal B, Fylkeshuset, Trondheim

- EKSTRAORDINÆRT MØTE

 

MØTEPROTOKOLL

 

SAKLISTE

Sak:

 

Innst.

Vedtak

116/2002

Statsbudsjettet i 2003 - Kutt i overføringene til skogbruket.

 

117/2002

Integrasjonsprosessen mellom Tæl AS og Leiv Eriksson Nyfotek - tilbud om styreplass.