Fylkesutvalget
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 15.10.02 kl. 09.20-11.30.

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

 

MØTEPROTOKOLL

(Med forbehold om godkjenning i neste møte)

 

SAKLISTE

 

Sak:

 

Innst.

Vedtak

108/2002

Justisdepartementet. - Forslag til endringer i foreldelsesloven - høring

 

109/2002

TV-aksjon 2002 - "Et nytt liv". Bidrag fra Nord-Trøndelag fylkeskommune

 

110/2002

Organisering av et nytt statlig mattilsyn, uttalelse til høringsnotat 4.

 

111/2002

Enhetsfylkesforsøk i Nord-Trøndelag

 

112/2002

Referatsaker møte 15.10.02

 

113/2002

Møteplan for 2003

 

114/2002

Regionalt Utviklingsprogram 2003 - arbeidsprosess høsten 2002

 

115/2002

Omstillingstiltak i forbindelse med omleggingen av forsvaret i perioden 2002 - 2005 - arbeid med omstillingsprosjekt