Fylkesutvalget
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 25.09.02 kl. 09.00

Møtested: Olav Duun videregående skole, Namsos

 

Møteprotokoll

 

SAKLISTE

Sak:

 

Innst.

Vedtak

99/2002

Fylkeskomiteen for helseutvikling i Nord-Trøndelag - årsmelding 2001

 

100/2002

Folkeaksjonen for omfordeling, velferd og demokrati. - Spørsmål om bevilgning

 

101/2002

Referatsaker - møte 25.09.02

 

102/2002

Enhetsfylkeforsøk i Nord-Trøndelag. - Oppdatering av prosess

 

103/2002

Medlemskap i internasjonale organisasjoner

 

104/2002

Regionalt Utviklingsprogram for Nord-Trøndelag 2002. Rapport om virkemiddelbruken

 

105/2002

Nord-Trøndelag Invest ASA ( NTI ) - Invitasjon til deltakelse i oppkapitalisering

 

106/2002

Forskrift om valg til fylkesting og kommunestyrer ("valgforskriften"). - Høring

 

107/2002

Europakontoret. Evaluering og videre finansiering