Fylkesutvalget
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 12.06.02 kl. 09.00

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

 

Møteprotokoll

 

SAKLISTE

                                 

Sak:

 

Innst.

Vedtak

59/2002

Økonomisk konsekvensvurdering 2003-06

 

60/2002

NTE - uttak av egenkapital i form av ansvarlig lån og utbytte 2002

 

61/2002

NTE - etablering av "Foretaksmøtet"

 

62/2002

Vedrørende årets landbruksoppgjør

 

63/2002

Interreg IIIA - 2000-2006. Programstatus

 

64/2002

Regional utviklingsfond (Næringsfondet). Årsberetning og regnskap 2001

 

65/2002

"Stamsund-erklæringen"- radioaktive utslipp fra Sellafield

 

66/2002

Referatsaker - møte 12. juni 2002

 

67/2002

Fylkesplanarbeidet for Nord-Trøndelag. Kjøp av tjenester til økt formidling

 

68/2002

Ad. Miljøundersøkelser og rein mat. - Miljøforsvar

 

69/2002

Regionalt Utviklingsprogram for Nord-Trøndelag 2002. - Rapport om virkemiddelbruken

 

70/2002

Bygningsmassen på Finsås - disponering

 

71/2002

Fylkeskassens årsoppgjør 2001. - Årsberetning og regnskap

 

72/2002

Utredning om fond for regionale utviklingstiltak og infrastruktur

 

73/2002

Fremtidig politisk styringsform m.v. for den nye fylkeskommunen

 

74/2002

Melding om den videre behandling av forslag som tidligere er oversendt fra fylkestinget uten realitetsbehandling

 

75/2002

Kommunale næringsfond. - Konsekvenser av bortfall

 

76/2002

Enhetsfylkeforsøk i Nord-Trøndelag

 

77/2002

NTE.  - Årsberetning og regnskap 2001

 

78/2002

Driftsrapport 1/2002 (pr. 30.04.02)

 

79/2002

Disponering av lokaler for MiNT og Inderøy videregående skole. Merkostnader m.v.