Fylkesutvalget
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 24.06.02 kl. 18.00

Møtested: Levanger v.g. skole -

 

MØTEPROTOKOLL

 

SAKLISTE

 

Sak:

 

Innst.

Vedtak

80/2002

Nord-Trøndelag fylkeskommunes likestillingspris for 2001 – unntatt fra offentlighet - § 5a

 

 

81/2002

Salg av Vårtunhytta - finansiering av stall- og kompostanlegg

 

82/2002

Disponering av lokaler for MiNT og Inderøy videregående skole. Merkostnader m.v.

 

83/2002

NTE - uttak av egenkapital i form av ansvarlig lån og utbytte 2002