Fylkesutvalget
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 15.05.02

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

 

Møteprotokoll

 

SAKLISTE

Kl. 11.30 Tema:

 

Kl. 09.00

Sak:

 

Innst.

Vedtak

50/2002

Eldrerådet i Nord-Trøndelag - Årsrapport 2001

 

51/2002

Fylkesrådet for funksjonshemmede - Årsmelding 2001

 

52/2002

Fylkedelplan Indre Namdal, Planprogram. Høring

 

53/2002

Fylkesplanarbeidet for Nord-Trøndelag. Kjøp av tjenester til økt formidling

 

54/2002

Statlig overtakelse av spesialisthelsetjenesten. Forvaltning av boliger som fortsatt skal være i fylkeskommunal eie

 


55/2002

Kostra-rapportering

 

56/2002

NTE - overføringstariffer/nettleie - uttalelse

 

57/2002

Oppgavemeldingen (St. meld. nr. 19 2001/2002)

 

58/2002

Referatsaker – møte 15.05.02