Fylkesutvalget
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 23.04.02 kl. 09.00

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

Møteprotokoll

SAKLISTE

Sak:

 

Innst.

Vedtak

36/2002

Fylkeslegen i Nord-Trøndelag - medisinalmelding 2001

 

37/2002

Referatsaker - møte 23.04.02

 

38/2002

Senter mot incest i Nord-Trøndelag. Tilskudd år 2002

 

39/2002

Landbruk i Nord-Trøndelag - En vurdering foran jordbruksforhandlingene 2002

 

40/2002

Uttalelse til "Formål og oppgaver for det nye mattilsynet". - Høringsnotat 1

 

41/2002

Konkurranseutsetting av kommunal revisjon - høring

 

42/2002

Europakontor i Brussel - stipend til student ved kontoret

 

43/2002

Trøndelag 2008 - Vintersportfestival - WC-avslutning - delfinansiering forprosjekt

 

44/2002

Forslag til distriktsinndeling og lokalisering av vegkontor i Statens vegvesens forvaltningsregioner. - Høring

 

45/2002

NTE - strategier for eierskapet i forhold til mulige fremtidige strukturelle endringer i regionalforvaltningen

 

46/2002

Ansattes situasjon som arbeidstakere i Nord-Trøndelag fylkeskommune

 

47/2002

Uttalelse: - Gjeninnfør studentrabatten hos NSB

 

48/2002

Uttalelse: - Nordlandsbanen sin framtid

 

49/2002

Uttalelse: - Krav om internasjonale sanksjoner NÅ