Fylkesutvalget
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 18.03.02, kl. 10.00

Møtested: Fykets Hus, Steinkjer

 

Møteprotokoll

 

SAKLISTE

 

Sak:

 

Innst.

Vedtak

28/2002

Pasientombudet i Nord-Trøndelag. Årsrapport for 2001

 

29/2002

Referatsaker - møte 18.03.02

 

30/2002

Berammelse av fylkesting i juni 2002

 

31/2002

Regionalt Utviklingsprogram for Nord-Trøndelag - fullmakter

 

32/2002

Årsbudsjett 2002 - gjenbevilgning

 

33/2002

Barne- og familiedepartementet.  Alternative forslag til ny organisering av fylkeskommunens oppgaver på barnevernområdet og familievernområdet.  -  Høring

 

34/2002

Orientering om saksgang og prosess i sak om evt. enhetsfylkesforsøk i Nord-Trøndelag

 

35/2002

Endring av budsjett 2002 - ny administrativ organisering