Fylkesutvalget
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 15.01.02

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer 

 

Møteprotokoll

 

Sakliste

 

Kl. 09.00 – Tema: Namsos Lufthavn

Deretter behandling av saker.

Sak:

 

Innst.

Vedtak

1/2002

Nord-Trøndelag Teater. - Overgang til ny arbeidsgiverorganisasjon

 

2/2002

Referatsaker - møte 15.01.2002

 

3/2002

Budsjett 2002 for helse og sosial

 

4/2002

Forslag oversendt til fylkesutvalget etter fylkestingets samling 5.-7.12.01

 

5/2002

Overføring av eiendommer til staten som følge av sykehusreformen

 

6/2002

Utbygging av St. Olavs Hospital

 

7/2002

Utredning om fond for regionale utviklingstiltak og infrastruktur

 

8/2002

Strategikonferansen 2002 debatthefte fra KS om interessepolitikk

 


9/2002

NTE - foretaksmøte.
Søknad om godkjenning av forsøk iht bestemmelsene i Lov om forsøk i offentlig forvaltning (forsøksloven)


10/2002

Prosjekt samarbeid mellom Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag om videregående opplæring
11/2002

Økonomiplanleggingsprosessene i Den nye fylkeskommunen
12/2002

Møteplan for 2002 - ny behandling

 

13/2002

Budsjett  2002 for sektor politisk virksomhet, overordnet ledelse og stab

 


14/2002

Oppnevning av et nytt eksternt styremedlem for HINT - supplering

 


15/2002

Omorganisering av vegetaten og Trøndelagsrådets rolle

 

 

Spørsmål fra Vigdis Hjulstad Belbo vedr. fjellgårdene og nasjonalparkplanen/ fylkesordførerens svar