Fylkestinget
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 4., 5. og 6. desember 2002. Møtestart første dag kl 09.00

Møtested: Steinkjer Rådhus, Rådhussalen

MØTEPROTOKOLL

Fylkesordførerens taledebatt i tilknytning til talen

Program

Sakliste / Møteprotokoll for Foretaksmøte i NTE 06.12.2002-

SAKLISTE

Sak:

 

Innst.

Vedtak

37/2002

Fritak fra fylkeskommunale verv - suppleringsvalg

 

38/2002

Innherred sykehus. - Årsmelding for 2001

 

39/2002

Namdal sykehus. - Årsmelding for 2001

 

40/2002

Årsmelding 2001 for Helseregion Midt-Norge

 

41/2002

Kvalitetsprogram for videregående opplæring i Nord-Trøndelag

 


42/2002

Statlig låneordning til skoleanlegg - Prioritering av tiltak 2003-2009

 


43/2002

Søknad om deltakelse i statens satsing for øket fysisk aktivitet

 


44/2002

Framtidig organisering av fylkeskommunal eiendomsforvaltning

 


45/2002

Fylkesplanmelding 2002. Fylkesplan for Nord-Trøndelag 2000-2003. Rapportering og evaluering

 


46/2002

Verneplan for vassdrag - Supplering

 

47/2002

Driftsrapport. Fylkestingsrapport 2/2002 (pr. 31.10.2002)

 


48/2002

Årsbudsjett 2003 og økonomiplan 2003 -2006

 

49/2002

Forvaltningsrevisjonsprosjekt 16/2002 - KOSTRA - Ressursbruk i videregående opplæring

 


50/2002

Den nye fylkeskommunens fremtidige politiske styringsform og organisering m.v. Delinnst. IV des. 2002 - Rapport om komiteorganisering m.v.

 51/2002

Fosen Trafikklag ASA - Kjøp av aksjer i Innherredsferja AS

 


52/2002

Forvaltningsrevisjonsprosjekt 13/2002 - Lokalisering av Musikk i Nord-Trøndelag - Tilleggsmomenter

 


53/2002

Salg av fylkeskommunale eiendommer. Oversikt over bygg som kan selges i løpet av 2003, 2004 og 2005

 


 

Interpellasjoner fra repr:

Bjørn Arild Gram (Sp): Statlig beslag av fylkets kraftressurser - med fylkesordførerens svar/vedtatt uttalelse

Runbjørg Bremset Hansen (SV): Kvinner og ungdom i utviklingsfylket Nord-Trøndelag – med fylkesordførerens svar/oversendelsesforslag

Per Morten Teigen (SV): Landminer i de amerikanske forhåndslagrene i Trøndelag – med fylkesordførerens svar/
vedtatt uttalelse

Susanne Bratli (Ap): Situasjonen i industrien i Nord-Trøndelag – med fylkesordførerens svar/vedtatt uttalelse

 

Spørsmål fra repr.:

Inge Staldvik (SV)  om opplæringstilbud i sørsamisk – med fylkesordførerens svar

Tove B. Eidissen (Ap)  om Nord-Trøndelag Teater – med fylkesordførerens svar

Sturla Sørgaard (Ap): Sykehusreformen – med fylkesordførerens svar

Laila Roel (Ap): Den økonomiske situasjonen for Senter mot incest i Nord-Trøndelag – med fylkesordførerens svar

 

Spørsmål til Åpen spørretime fra:

Nord-Trøndelag Kristelig Folkepartis Ungdom (KrFU): Konsekvensutredning av fiske i Trongsundet – med fylkesordførerens svar

Nord-Trøndelag Barne- og Ungdomsråd (NTBUR)  om UNG KULTUR I NT – med fylkesordførerens svar