Fylkestinget
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 16. oktober 2002 kl 10.30

Møtested: Steinkjer Rådhus

PROGRAM

Møteprotokoll

SAKLISTE:

Sak:

 

Innst.

Vedtak

32/2002

Næringsutvikling i Nord-Trøndelag, med hovedvekt på fiskeri og havbruk

 

 

33/2002

Enhetsfylkesforsøk i Nord-Trøndelag

 

34/2002

Melding om vedtak fattet i medhold av kommunelovens § 13 siden fylkestinget i juni  2002

 


35/2002

Referatsak

 

36/2002

Berammelse av fylkesting i desember 2002