Fylkestinget
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 25., 26. og 27. juni 2002

Møtested:    Levanger videregående skole, personalrommet - Kirkegt. 1
(tidligere Levanger lærerskole)

 

Program

 

Fylkesordførerens taleGeneraldebatt i tilknytning til talen (forslag/vedtak)

 

Møteprotokoll

 

Foretaksmøte i Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk – møteprotokoll

 

SAKLISTE

Sak:

 

Innst.

Vedtak

9/2002

Fylkeslegen i Nord-Trøndelag - medisinalmelding 2001

 

10/2002

Fylkesrådet for funksjonshemmede - Årsmelding 2001

 

11/2002

Eldrerådet i Nord-Trøndelag - Årsrapport 2001

 

12/2002

Melding om vedtak fattet i medhold av fylkeskommunelovens § 13 siden fylkestinget i mars 2002


13/2002

Prosjekt videregående opplæring i Sør- og Nord-Trøndelag - Konsekvensanalyse

 


14/2002

Rapport til fylkestinget om kontrollsektorens virksomhet i år 2001

 


15/2002

NTE - etablering av "Foretaksmøtet"

 

16/2002

Melding om den videre behandling av forslag som tidligere er oversendt fra fylkestinget uten realitetsbehandling

 17/2002

Økonomisk konsekvensvurdering 2003-06

 

18/2002

Opprettelse av Hartkjølen og Verdal/Snåsa/Lierne nasjonalparker/landskapsvernområder - sentral høring av planområdene

 19/2002

Bygningsmassen på Finsås - disponering

 

20/2002

Fremtidig politisk styringsform m.v. for den nye fylkeskommunen

 


21/2002

Namdalsprosjektet - søknad om økt fylkeskommunal garanti og støtte til endring av prosjekt

 


22/2002

Enhetsfylkeforsøk i Nord-Trøndelag

 

23/2002

Kommunale næringsfond. - Konsekvenser av bortfall

 

24/2002

Driftsrapport 1/2002 (pr. 30.04.02)

 

25/2002

Utredning om fond for regionale utviklingstiltak og infrastruktur

 


26/2002

Fylkeskassens årsoppgjør 2001. - Årsberetning og regnskap

 


27/2002

NTE.  - Årsberetning og regnskap 2001
Jf. vedtak i sak 15/2002, er saken flyttet til
Foretaksmøte i Nord-Trøndelag E.verk – som sak nr. 1

 28/2002

Regional utviklingsfond (Næringsfondet). Årsberetning og regnskap 2001

 


29/2002

Salg av Vårtunhytta - finansiering av stall- og kompostanlegg

 


30/2002

Suppleringsvalg - søknader om permisjon/fritak

 

31/2002

Naturgass i Midt-Norge – uttalelse
(
Ny sak tatt opp i møte 26.06. 02)

 

 

Tidligere oppført sak 31/2002 ble trukket før møtet, jf. vedtak i fylkesutalget 24.06.2002

 

 

 

Interpellasjon fra repr:    Jostein Grande, Senterpartiet/Fylkesordførerens svar/ Vedtak
Einar Strøm, Senterpartiet/Fylkesordførerens svar
Inge Staldvik, Sosialistisk Venstreparti/Fylkesordførerens svar/Forslag
Åse Marie Hagen, Arbeiderpartiet/Fylkesordførerens svar
Kari Steen, Arbeiderpartiet/Fylkesordførerens svar
Arnstein Johnsen, Arbeiderpartiet/Fylkesordførerens svar

 

Spørsmål fra repr.:           Elisabeth Helmersen, Arbeiderpartiet/Fylkesordførerens svar

                                          Sturla Sørgaard, Arbeiderpartiet/Fylkesordførerens svar

                                          Borgny Grande, Senterpartiet/Fylkesordførerens svar

                                          Johan Fossan, Kristelig Folkeparti/Fylkesordførerens svar

                                          Kai-Jørgen Lorvik, Arbeiderpartiet/Fylkesordførerens svar

                                          Brita Steig, Venstre/Fylkesordførerens svar

                                          Snorre Ness, Arbeiderpartiet/Fylkesordførerens svar

                                          Helge Dieset, Senterpartiet/Fylkesordførerens svar

 

Åpen spørretime –           Spørsmål fra Ola E. Vie/Fylkesordførerens svar

/p>