Fylkestinget
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 19. mars 2002 kl 14.00

Møtested: Fylkets Hus, kantina

Møteprotokoll

SAKLISTE

Sak:

 

Innst.

Vedtak

1/2002

Melding om vedtak fattet i medhold av fylkeskommunelovens §  13 siden fylkestinget i sept. 2001

 

 

2/2002

Sammenslåing av Namsos videregående skole og Overhalla videregående skole

 

 

3/2002

Den nye sammenslåtte skolen i Levanger - navn og oppnevning av skoleutvalg

 


4/2002

Ny klassifisering av offentlig vegnett

 

5/2002

Videregående skoler i Nord-Trøndelag - vedlikeholdstiltak med statlig finansieringsordning med rentekompensasjon

 6/2002

Orientering om saksgang og prosess i sak om evt. enhetsfylkesforsøk i Nord-Trøndelag

 


7/2002

Årsbudsjett 2002 - gjenbevilgning

 

8/2002

Endring av budsjett 2002 - ny administrativ organisering