Fylkesplanutvalget

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 02.12.02, kl 13.00

Møtested: Smia, Fylkets Hus

Sakliste

Sak:

 

Innst.

Vedtak

1

Fredrikkes Hage, med temaet: ”Integrering av kjønns- og likestilingsperspektivet i planer og budsjett”.

 

2

Eventuelt