Fylkesplanutvalget

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 18.11.02 kl 11.00

Møtested: Møterom Smia (B154), Fylkets Hus, Steinkjer

Sakliste

Sak:

 

Vedlegg

1

”Kan fremtidsstudier være grunnlag for politiske beslutninger?” v/Asbjørn Okstad, N-T forskning.

 

2


Fylkesplanmelding –02. Rapportering av fylkesplan 2000 – 2003. Evaluering av fylkesplan 2002-2003.

 

..\Fu\FU02126.htm

3

Eventuelt

 

 

 

Fra kl 13.00: Samling på Dampsaga kulturhus, i regi av Statens Vegvesen, Nord-Trøndelag vegkontor.