Fylkesplanutvalget

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 15.10.02, kl 12.00

Møtested: Fylkets Hus

Sakliste

Sak:

 

Vedlegg

1

Opplegg for ny fylkesplan.

2

Eventuelt