Fylkesplanutvalget

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 23.09.02

Møtested: Møterom SMIA (B154) i Fylkets Hus

Sakliste

Sak:

 

Vedlegg

1

Oppdatering om status på enhetsfylke-prosjektet,. Etter møte 16. sept. 02 i styringsgruppen for enhetsfylkesaken.
- Referat fra møtet 16. sept. med notat blir ettersendt.

 

2

Drøfting av innhold og opplegg for ekstraordinært fylkesting 16. oktober 2002.

 

3

Opplegg for møter med stortingsbenken. – Vedlagt notat.

4

Fylkesplanmelding 2002, rapporteringsdel. - Vedlagt notat.