Fylkesplanutvalget

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 10.06.02, kl 12.00

Møtested: Fylkets Hus

Sakliste

Sak:

 

Vedlegg

1

Fylkesplanmelding 2002. Det videre opplegg for arbeidet.
Se vedlagte notat
.

2

Fremtidig politisk styringsform m.v. for den nye fylkeskommunen. Viser til FU-sak 73/2002 med vedlegg

 

3

Tæl as. Orientering ved adm. dir. Kjell Schive