Fylkesplanutvalget

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 13.05.02, kl 12.00

Møtested: Fylkets Hus, møterom B154

Sakliste

Sak:

 

Vedlegg

1

Fylkesplanmelding 2002

2

Arbeidet med Enhetsfylket

 

3

Orienteringer om regjeringens distriktspolitisk redegjørelse

 

4

Utredning om fond for regionale utviklingstiltak og infrastruktur - drøfting

 

5

Eventuelt