Fylkesplanutvalget

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 23.04.02 kl 12.00

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

Sakliste

Sak:

 

Innst.

Vedtak

1

Utfordringer og muligheter i havbruksnæringen. (– varighet ca 1 ½ time).

 

2

Stortingsmelding nr 19 – ”Oppgavemeldingen”
* Forsøk med enhetsfylke