Fylkesplanutvalget

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 18.03.02, kl 13.00

Møtested: Møterom B 154, 1. etg. i Fylkets Hus, Steinkjer

Sakliste

Sak:

 Tittel

Vedlegg.

1

Enhetsfylket, jfr notat (vedlegg):