Fylkesplanutvalget

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 11.02.02

Møtestart: kl 13.00

Møtested: Namsos vg skole, avd. Høknes, Namsos 

Foreløpig  SAKLISTE

1.     Industrikraft Midt-Norge (ca 1 time)

2.     Foreløpig planprogram for fylkesdelplan Indre Namdal – orientering/eksempel på arbeidsform, jfr notat.

3.     RUP (Regional UtviklingsProgram) – prosessen/aktørene/arenaene som grunnlag for fylkesutvalgets behandling neste dag og for videre prosesser

4.     Nytt i videregående skoler i Nord-Trøndelag

 

Tidsplan fylkesplanutvalgets møte Namsos videregående skole mandag 11.2.

 

1200:                Lunsj

1300:                Møtet settes: Informasjon fra Industrikraft Midt-Norge

ca 1400:           Nytt fra videregående skoler ansv. rektor Joar Grande

ca 1500:           RUP 2002, fylkesdelplan Indre Namdal