Politiske utvalg - møteplan for 2001.

 

Jan

Feb

Mar

Apr

Mai

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Des

Fylkesting

      25   20-22   22 26     5-7

Fylkesutvalg

15 21 12 3 8 7, 19   14 13, 26 9 20 4

Kontrollutvalg

24 21 21 25 15-16 6   22   17 7 4

Helse og sosial

24 21 21 25   6   22 26   7 4

Kultur

24 21 21 25   6   22 26   7 4

Regional utvikl.

24 21 21 25   6   22 26   7 4

Utdanning

24   21 25   6   22 26   7 4

Yrkesopp.nemnda

                     6  

Møteplan 2000

Møteplan 2002


Hvis du finner linker som ikke fungerer, eller har andre kommentarer kan du gi tilbakemelding til:

Anne-Grete Tvedt