Politiske utvalg - møteplan for 2000.

 

Jan

Feb

Mar

Apr

Mai

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Des

Fylkesting

 

 

21

 

 

21-23

 

 

 

31

 

6-8

Fylkesutvalg

11

8

14

11

9

8

 

15

12

10

21

 

Kontrollutvalg

19

23

22

25-26

 

7

 

22

27

31

 

5

Helse og sosial

19

23

22

26

 

7

 

23

27

31

 

5

Kultur

19

23

22

26

 

7

 

23

27

31

 

5

Regional utvikl.

19

23

22

26

 

7, 23

 

23

27

31

 

5

Utdanning

19

23

22

26

 

7

 

23

27

31

 

5

Yrkesoppl.nemnda

                       

Møteplan 1999

Møteplan 2001


Hvis du finner linker som ikke fungerer, eller har andre kommentarer kan du gi tilbakemelding til
Bård Terje Olsen.