Politiske utvalg - møteplan for 1998.

 

Jan

Feb

Mar

Apr

Mai

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Des

Fylkesting

 

 

 

21

 

16

 

25

 

 

 

15-17

Fylkesutvalg

13

10

10

15

12

4,17

 

11

8

13

17

2-3

Kontrollutvalg

14

18

18

22

 

3

 

26

23

20

11,26

9

Helse og sosial

14

18

18

22

 

3

 

26

24

21

11

9

Kultur

14

18

18

22

 

3,17

 

26

22

21

11,23

9

Regional utvikl.

14

18

18

22

 

3

 

26

23

21

11

9

Utdanning

14

18

18

22

 

3

 

26

 

21

11

9

Yrkesoppl.nemnda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

6

 

 

Møteplan 1999

Nytt fylkesting 20. januar 1999, etter at hovedutvalgsmøtene er ferdige.
Sak: Trønderbilene AS


 Hvis du finner linker som ikke fungerer, eller har andre kommentarer kan du gi tilbakemelding til
Bård Terje Olsen.

Forslag til Økonomiplan 1999-2002

Fylkestinget, møteprotokoll juni 1997

Fylkestinget, møteprotokoll november 1997