Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > NTFK Arrangement > Kurstilbud

Kurstilbud


FAKTAINFORMASJON

 

Start:

18. januar kl. 10.00

Slutt:

19. januar kl. 15.00

Pris:

Gratis

Sted:

Scandic Hell, Stjørdal

Arrangør:

Nord-Trøndelag fylkeskommune, avdeling for videregående opplæring

Kontakt:

Heidi Skaret Barsøe

Påmeldingsfrist:

 7. januar 2016

 

 

Tema: Veiledning, karriereveiledning og realkompetansevurdering
 
Målgruppe:
Ansatte i fylkeskommunen som har oppgaver knyttet til veiledning, karriereveiledning og/eller realkompetansevurdering innen videregående opplæring.
 
Temaene er i noen grad spisset inn mot tjenester til de voksne, men mange modeller, teknikker og tips er universale mot andre aldergrupper også.
 
Flere med veiledningsoppgaver i våre videregående skoler arbeider i team og det kan være en ekstra gevinst at også flere av disse deltar på kurset sammen. Dette kan være med på å gi flere en felles plattform for videre utvikling i sitt daglige virke.
 
Ansatte i videregående skoler med regionalt og lokalt voksenopplæringsansvar oppfordres spesielt til å delta.
Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no