Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > NTFK Arrangement > Kvalifisering til arbeid 2016

Kvalifisering til arbeid 2016


FAKTAINFORMASJON

 

Start:

4. mai kl. 09.00

Slutt:
4. mai kl. 15.15
Pris:

Gratis

Sted:

Stiklestad Nasjonale kultursenter

Arrangør:

NTFK, Avdeling for videregående opplæring (AVGO)

Kontakt:

Lise Eriksen
Marit Størvold Damås

Påmeldingsfrist:

 20. april 2016

 

 

For andre gang arrangerer Nord-Trøndelag fylkeskommune temadagen kvalifisering til arbeid – hvor opplæring i bedrift er et hovedtema. På denne samlinga fokuseres det særlig på mulighetene for kvalifisering til arbeidslivet med mål om grunnkompetanse.
 
Her belyses tema som:
- Grunnkompetanse som lærekandidat eller praksisbrevkandidat: Overgang til arbeidslivet
- Status for lærekandidatordninga i Nord-Trøndelag
- Etablering av stillinger som formidlingskoordinatorer i videregående skole, erfaringer og samarbeid med bedrift og opplæringskontor
- Karriereveiledning for flerspråklige – verktøy og metoder
- Fra lærling til jobb i barnehage – eksempel på vellykket samarbeid mellom skole, bedrift og NAV
 
Målgruppe: OT, NAV, PPT, elevtjenester, videregående skole, fagopplæring, opplæringskontor og selvstendige lærebedrifter.
 
Eifred Markussen - er seniorforsker ved Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning. Han er utdannet cand.polit. innen sosialpedagogikk, og har de siste årene spesialisert sin forskning på videregående opplæring og frafallsproblematikk.
 
 
Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no