Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > NTFK Arrangement > Kystskogkonferansen 2015

Kystskogkonferansen 2015


FAKTAINFORMASJON

 

Start:

16 april kl. 10:00 (kaffe og te fra kl. 09:30)

Slutt:

17.april kl. 15:00

Pris:

Konferansen er gratis

Sted:

Quality Hotel Stjørdal

Arrangør:

Kystskogbruket

Kontakt:

Torgunn Sollid torgunn@kystskogbruket.no

Påmeldingsfrist:

Konferanse, medlemsmøte og årsmøte:
9. april
Bare konferansen:
15. april

 

 


Skog og tre skritt videre – ny Melding om kystskogbruket.
 
Skognæring i et regionalt og nasjonalt perspektiv.
 
Et av de viktigste tiltak mot global oppvarming er økt bruk av skog og tre, sier FNs klimapanel. Det grønne skiftet forsterker mulighetene for skogbruket.
 
Ny melding om kystskogbruket følger opp prioriteringene fra Skog22. Skal målene nås, må kystskogbruket bidra tungt med mer skog på de mest produktive arealene og økt tømmertilgang fra skogreisingsskogen.
 
Melding om kystskogbruket 2015 viser hvordan og hva som kreves for å lykkes i våre regioner.  Kystskogbrukets store og voksende skogressurser gir et særdeles godt grunnlag for uttak av fornybart, klimariktig råstoff til økt verdiskaping og kreative muligheter for bruk av tre.
 
Skogpolitikk handler om hvordan vi skaper ei bærekraftig næring ut av skogressursene, og hvordan vi gjennom innovasjon og samspill i verdikjeden kan utvikle skog- og tresektoren.
 
Påmeldingen er nå stengt. For eventuell sen påmelding, kontakt: Torgunn Sollid torgunn@kystskogbruket.no
 
Medlems- og årsmøte i Skognærings Kyst arrangeres i tilknytning til konferansen.

Medlemsmøtet starter samme sted kl 17.00 – 19.00
den 16. april,
med middag på kvelden, og videre fra kl 08.30 – 15.00 den 17. april.
Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no