Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK

Ansatte - Avdeling for videregående opplæring


Navn Tittel Telefon Mobil Lync
Seksjonsleder for fag- og yrkesopplæring
74 11 50 98
917 27 618
Seksjonsleder for kvalitet
74 11 50 58
993 64 744
Seksjonsleder for struktur og pedagogisk utvikling
74 11 51 01
934 11 931
Konsulent
74 11 50 95
Rådgiver
74 11 50 96
975 40 404
Prosjektleder
74 11 50 93
454 94 771
Spesialrådgiver
74 11 50 88
918 05 921
Spesialrådgiver
74 11 50 59
951 19 592
Spesialrådgiver
74 11 50 62
970 47 833
Rådgiver
74 11 47 50
905 54 887
Rådgiver
74 11 50 87
954 99 220
Rådgiver
74 11 36 59
952 06 146
Rådgiver
74 11 51 03
922 12 387
Rådgiver
74 11 50 89
990 24 709
Konsulent
74 11 50 76
Konsulent
74 11 50 61
915 97 732
Fylkesopplæringssjef
74 11 51 04
996 94 805
Fagleder
74 11 50 75
911 11 744
Spesialrådgiver
74 11 36 61
926 54 180
Spesialrådgiver
74 11 50 97
957 43 585
Rådgiver
74 11 44 57
951 69 853
Lærling
74 11 50 84
977 45 307
Administrasjons- og utviklingsleder
74 11 50 94
482 01 136
Rådgiver
74 11 50 69
920 17 738
Rådgiver
74 11 50 74
928 09 924
Spesialrådgiver
74 11 50 92
930 92 316
Konsulent
74 11 40 14
906 34 019
Fagarbeider kontor
74 11 54 93
977 38 533
Rådgiver
74 11 50 71
Rådgiver
74 11 36 56
926 98 642
Lærling
74 11 55 76
NaN
Rådgiver
74 11 36 67
938 10 037
Konsulent
74 11 50 64
NaN
Rådgiver
74 11 50 83
920 63 567
Rådgiver
74 11 50 99
915 86 213
Rådgiver
74 11 36 78
458 60 209
Rådgiver
74 11 50 73
950 57 115
Konsulent
74 11 50 77
Rådgiver
74 11 50 82
988 35 233
Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no