Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Politikk > Valg > Krav til listeforslag

Krav til listeforslag


Mal og krav til listeforslag

Malen – vedlegg 1a og 1b – brukes av partier som ved siste stortingsvalg fikk minst 500 stemmer i et fylke eller minst 5000 stemmer på landsbasis.

 
Malen – vedlegg 2a, 2b og 2c – brukes av partier som ikke oppnådde så mange stemmer som nevnt foran.

 

Forslag til valgliste skal fylle følgende krav for å kunne godkjennes:

 • Listeforslaget skal ha en overskrift som viser hvilket parti eller hvilken gruppe forslaget utgår fra. Utgår listeforslaget fra et registrert politisk parti, skal overskriften være enslydende med partiets registrerte navn. 
 • Listeforslaget må tydelig angi hvilket valg det gjelder.
 • Listeforslaget må være utfylt tydelig med minimun 7 forskjellige navn i rekkefølge. Listeforslaget kan maksimalt ha like mange forskjellige navn som det antall fylkestingsrepresentanter som skal velges med et tillegg av 6, dvs. maksimalt 41 forskjellige navn (35 + 6).
 • Kandidatene skal føres opp med for- og etternavn, fødselsår og bostedskommune på listeforslaget – vedlegg 1a eller 2a.
 • NB! Som særskilt vedlegg til listeforslaget – vedlegg 1b eller 2b – skal kandidatene i tillegg føres opp med fødselsdato og bostedsadresse (gate-/vegnavn, gate-/vegnummer ev, postboksnr.) samt postnummer og poststed.
 • Utgår listeforslaget fra et registrert parti vedlegg 1a, skal det være underskrevet av to styremedlemmer i partiets fylkeslag. Disse to må ha stemmerett i Nord-Trøndelag.
  De to som skriver under listeforslaget, må føres opp med fødselsdato, bostedsadresse og telefonnummer i vedlegg 1b. Underskriverne må ikke stå som forslagsstillere på noe annet listeforslag som gjelder fylkestingsvalget.
 • Dersom et listeforslag utgår fra en gruppe som organisasjonsmessig ikke representerer et registrert parti, eller fra et parti som ikke oppnådde 500 stemmer i et fylke eller 5000 stemmer på landsbasis vedlegg 2a, må selve listeforslaget være egenhendig undertegnet av minst 500 personer med stemmerett i Nord-Trøndelag vedlegg 2c. Kravet om 500 underskrifter gjelder også for listeforslag som utgår både fra et registrert parti og fra velgere som organisasjonsmessig ikke representerer et parti.
 • Vedlegg 2b til listeforslaget – føres slik som angitt ovenfor.
  Dessuten oppføres navn, fødselsdato, bostedsadresse og bostedskommune samt telefon arbeid/privat/mobil for listens tillitsvalgte og varatillitsvalgte. Dette må være to av de som har underskrevet listeforslaget – vedlegg 2c.

Listeforslagene sendes til:

Fylkesvalgstyret i Nord-Trøndelag
Postboks 2560
7735 Steinkjer

I tillegg sendes listeforslagene som e-post til: postmottak@ntfk.no

Eventuelle spørsmål om listeforslagene kan sendes per-odd.haugseth@ntfk.no tlf.74 11 11 59 eller sidsel.owren.osteraas@ntfk.no tlf. 74 11 11 13.

Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no