Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Politikk > Råd og utvalg > Rådet for likestilling av funksjonshemmede

Rådet for likestilling av funksjonshemmede
Foto: Silje Kolaas

Driftstilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner 2017.
Søknadsfrist 1. april.

Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nord- Trøndelag er et fylkeskommunalt organ, oppnevnt av Fylkestinget og følger valgperioden. Rådet arbeider etter egne retningslinjer vedtatt i Fylkestinget 2007. FNs standardregler for like muligheter for mennesker med funksjonshemming skal være et sentralt redskap i dette arbeidet.

Rådet har en tredelt sammensetning:

- 5 politikere

- 6 representanter fra funksjonshemmedes interesseorganisasjoner

- 5 statlige og fylkeskommunale etatsrepresentanter (uten stemmerett)

Rådet er et samarbeids- og rådgivende organ for fylkeskommunale, fylkesstatlige organer og kommunene i saker som angår funksjonshemmede.

Rådet er en møteplass, hvor politikere, etatsrepresentanter og representanter fra brukerorganisasjonene diskuterer aktuelle saker.

I rådslagningen i rådet skal funksjonshemmedes interesser og opplevelser føres fram, og først og fremst av deres egne representanter.


Deltasenterets temaside om «Råd for personer med nedsatt funksjonsevne»

Sekretariat
Besøksadresse: Seilmakergt.2, Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf.: 74 113 749
Sekretær: Tove Helland Pedersen
​​​

Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no