Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Politikk > Råd og utvalg > Trøndersk vikingtokt til York

Trøndersk vikingtokt til York


york - likestilling av funksjonshemmede.JPG

Fra venstre: Toril Bjørken Skjørholm, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Tove Helland Pedersen og Anne Karoline Haugen, Nord-Trøndelag fylkeskommune og bakerst Lars Lersveen, brukerrepresentant i Rådet for likestilling. Stående bak fra venstre: Arve Nordahl, brukerrepresentant, Espen Aasen, fylkeskommunen samt Tor Kristiansen, politiker og leder i Rådet for likestilling av funksjonshemmede.
Tekst og foto:
Odd Bjørn Solberg
 
Øks og sverd var erstattet med mer humane redskaper, da nordtrønderske vikinger nylig deltok på en verdenskonferanse i samfunnsutvikling i York i England. 

Her deltok både fylkeskommunen, fylkesmannen og Rådet for likestilling for å lære mer om hvordan man jobber for å gjøre samfunnet tilgjengelig for alle. Her er Norge er verdensledende på flere områder. 

Det startet med rullestolen
Tema for konferansen var hvordan utforme samfunnet, slik at det blir tilgjengelig for mennesker med ulike funksjonsferdigheter. Denne måten å planlegge på kalles universell utforming og benyttes nå på stadig flere samfunnsområder. Dette angår oss alle enten vi er funksjonsfriske, sitter i rullestol, er gravid, har brukket beinet, ser og hører dårlig eller skal fylle ut et vanskelig skjema på nettet. Denne måten å planlegge på startet i sin tid med å legge omgivelsene fysisk til rette for funksjonshemmede, særlig for rullestolbrukere. Denne individuelle tilnærmingen har nå fått et mer kollektivt perspektiv. I Nord-Trøndelag har dette arbeidet resultert i at alle de 11 videregående skolene i fylket har gjennomgått vesentlige ombygginger og oppgraderinger basert på universell utforming.

Nødvendig for noen, nyttig for alle
Mantraet i dette arbeidet har vært «Nødvendig for noen, nytte for alle». Mange tekniske hjelpemidler ble i sin tid utviklet for handikappede med nedsatt muskelkraft, for eksempel enhånds blandebatterier. De brukes i dag av alle og viser at gode løsninger for de få, ofte er nyttige for alle.

Likestillingsrådet et supperåd?
For å sikre gode løsninger har myndighetene trukket brukerorganisasjonene inn i planleggingsprosessen. Likevel framstår dette ofte som et skinndemokrati, fordi brukerne ikke har reell innflytelse i den videre prosessen:
 
- Det ender ofte i et konsultativt byråkrati, eller «consultocracy», sa den engelske prosessoren Rob Imri på konferansen.
 
Toril Bjørken Skjørholm hos Fylkesmannen kan forstå dette synspunktet.
- Brukerne kan fort bli et alibi, hvis de ikke fortløpende er med i planleggingen og utførelsene av arbeidet. Her er det viktig at kommunene benytter brukerrådene sine aktivt og flittig, poengterer hun.
 
Du ska få en bedre dag i mårå
Representantene fra Nord-Trøndelag reiste med støtte fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og fikk høre om mange nye tiltak. Dette vil omfatte utforming av redskaper, produktdesign, boliger og uteområder, internettsider, svømmehaller, hoteller, museum, turistattraksjoner, kulturbygg, utdanning, samferdsel, skilting, belysning, heisdisplay og velferdsteknologi/smarte hjem.
 
FAKTABOKS
Planleggingsstrategien universell utforming oppsto i USA på 1980-tallet (universal design på engelsk) og omfatter utforming av produkter, redskaper, byggverk og uteområder, som brukes av alle. De skal utformes slik at flest mulig skal kunne bruke dem uten spesielle hjelpemidler. De fleste designmodeller har gjennom tidene hatt mannskroppen som mál. Verden består imidlertid av både menn, kvinner, barn, eldre og mennesker med midlertidige eller permanente funksjonsnedsettelser. Derfor må all utforming ta hensyn til dette mangfoldet. FNs menneskerettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne ble vedtatt i 2006. Konvensjonen forplikter statene til å bekjempe diskriminering og arbeide for et inkluderende samfunn både nasjonalt og internasjonalt.
 
 
 
 
 
Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no