Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Politikk > Råd og utvalg > Ledsagerbevis

Ledsagerbevis


Ordningen med ledsagerbevis er for funksjonshemmede som har behov for assistanse for å kunne delta på kultur og fritidstilbud, samt å reise kollektivt. Ledsagerbeviset skal fungere som et virkemiddel for å forbygge isolasjon og derved bidra til å gi økt livskvalitet for den funksjonshemmede.

Ledsagerbeviset gir ledsageren fri adgang til de stedene og arrangementene som aksepterer ordningen. Den funksjonshemmede løser ordinær billett - det vil si den til enhver tid gjeldende pris for en person. For funksjonshemmede som er trygdet og har honnørkort, vil ordinær pris bety honnørpris på de stedene, arrangementene og transportmidlene som har innført honnørprisordningen.

Det er  den enkelte kommune som bestemmer om de vil innføre ordningen med ledsagerbevis, og det er kommunen som utsteder ledsagerbeviset i den funksjonshemmedes navn.

Ledsagerbevisordningen administreres i de fleste kommuner enten av kulturetaten eller helse- og sosialetaten.

Pr. i dag har alle kommuner i Nord-Trøndelag vedtatt å innføre ordningen og på landsbasis har ca. 300 kommuner innført ordningen.

Her finner forslag til søknadsskjema og mal for ledsagerbeviset: http://www.bufetat.no

Kortet aksepteres ikke alle steder enda, så det anbefales at man selv undersøker om kortet aksepteres på det aktuelle stedet.

Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nord-Trøndelag har registrert hvilke steder og arrangementer i fylket som aksepterer ledsagerbevisordningen. Denne oversikten finner du her:
Informasjon om ledsagerbevis

Riksdekkende anvendelse:

- Norges idrettsforbunds arrangementer
- Riksteateret        
- Rikskonsertene
- Riksfergene
- NSB/tog, 50% for funksjonshemmede, 50 % for ledsager på full pris

Nærmere opplysninger om ordningen med ledsagerbevis får du ved henvendelse til sekretariatet for Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nord-Trøndelag.

 

Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no