Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Politikk > Råd og utvalg > Landskonferansen 2011

Landskonferansen 2011


Landskonferansen 11. – 13. mai  2011 for fylkeskommunale råd for likestilling av funksjonshemmede

Tema: Arbeid og helse

Flere mennesker med nedsatt funksjonsevne i arbeid – hvordan jobber Stortingets sosial- og arbeidskomitè Lysark v/komitèleder Robert Eriksson

Hva gjøres i eget fylke – utfordringer – å få flere i arbeid Lysark 
v/rådgiver Tor Anders Reitlo, NAV Nord-Trøndelag
v/daglig leder Kjell Gulstad, Flyndra – en vekstbedrift i Inderøy kommune

”Helsekartlegging og helsetrender”
v/professor Kristian Midthjell, HUNT 3 (Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag)

Fra ord til samhandling
Helse og omsorgsdepartementet informerer om arbeidet med de nye helselovene og nasjonal helse- og omsorgsplan
Lysark
v/ statssekretær Tone Toften

Utviklingshemmede skal heller ikke diskrimineres! Lysark
v/ avdelingsdirektør Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Christian Boe Kielland

Utfordringer i oppfølgingen av ”Utviklingshemmede skal heller ikke diskrimineres!”
v/ leder av Statens råd for likestilling av funksjonshemmede, Henning Aanes

Universell utforming som regional utfordring, Pilotfylket Nord-Trøndelag
Lysark Lysark
v/prosjektleder Anne Caroline Haugan og fra Verdal kommune, ergoterapeut Kari Gregersen Ness

”Hjelpemidler og tilrettelegging for deltakelse – et kunnskapsbasert grunnlag” v/ Nils Erik Ness, nestleder for Norsk Ergoterapeutforbund
Her er linker til hans foredrag:
http://prezi.com/plyhp_lmhxld/landskonferansen-for-fylkeskomunale-rad-for-likestilling-av-funksjonshemmede-13mai-2011/
Del 1 http://www.youtube.com/watch?v="GkI8OATpIMg
Del 2 
http://www.youtube.com/watch?v="Xn0f4MO4bNg

Del 3 
http://www.youtube.com/watch?v="uwmCQtD75CQ

Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no