Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Politikk > Råd og utvalg > Driftstilskudd

Driftstilskudd


Driftstilskudd - Skjema

Søknad om driftstilskudd for år 2017

Nord-Trøndelag fylkeskommune vil også i år gi støtte til drift av funksjonshemmedes fylkesorganisasjoner i Nord-Trøndelag.

Søknaden må skrives på søknadsskjema

Det forventes at søkeren gir alle opplysninger det bes om, og så nøyaktig som mulig.

Det er viktig at medlemsliste sendes inn sammen med søknadsskjemaet. Medlemstallet som oppgis i søknaden skal stemme med medlemslisten.

Før søknaden fra den enkelte organisasjon behandles i Rådet for likestilling av funksjonshemmede alle vedlegg være mottatt.
Organisasjoner som ikke avholder sitt fylkesårsmøte innen søknadsfristen, kan legge ved forslag til årsmelding og regnskap for 2016 og forslag til arbeidsplan og budsjett for 2017.

Søknadsfristen er 1. april.

Søknader som mottas etter søknadsfristens utløp behandles ikke.

Driftstilskuddet blir utbetalt i løpet av mai måned.Andre tilskuddsordninger

- Martha Louises Fond for funksjonshemmede barn.

- Lokallagene kan henvende seg til kultur- og/eller sosialetaten i den enkelte kommune for orientering om mulig støtte fra kommunene.


 

Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no