Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Politikk > Møteplan 2017

Møteplan 2017


Jan Feb Mars Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Des
Fylkesting 26.- 27. 14. - 15. 18. - 19. 13. - 14.
​Felles- nemnda 27. 15. ​19. 14.
​Arbeids-utvalget 17. 7. ​7. og 28. 4. 2. og 30. 6. 21.
-
22.
​26. 2.
-
3.
Komitemøter
Kontroll-utvalget 11. 8. 1.
og
28.
26. 23. 14. 20. 1. 5.
Klagenemnda
Yrkesopp-lærings-
nemnda
19. 14. 15. 14. 9.
Eldrerådet 15. 22. 26. 23. 24. 27. 27. 21.
Rådet for likestilling av funksjons-hemmede 1. 29. 24. 13. 22.
Innvandrer-rådet 20. 17. 17. 21. 19. 9. 15. 20. 17. 15.
Fagskolen i
Nord-Trøndelag
Arbeidsmiljø-
og admini-strasjons-utvalget
Fylkesvalg-
styret
16. 22. 15.
Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no