Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Politikk > Møteplan 2016

Møteplan 2016


Jan Feb Mars Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Des
Fylkesting 2.-3. 26.-28. 14.-16. 5.-6. 6.-7.
​Fellesnemnda ​6. ​15.
​Arbeids-utvalget ​13. og 20. ​18. ​29.
Komitemøter
Kontroll-utvalget 12. 9. 2. og 29. 27. 24. 14. 6. 5. 1. 6.
Klagenemnda
Yrkesopp-lærings-
nemnda
4. 31. 18. 6. 10.
Eldrerådet 20. 24. 16. 18. 8. 28. 26. 23. 6.
Rådet for likestilling av funksjons-hemmede 27. 16. 11. 7. 23.
Innvandrer-rådet 22. 15. 11. 22. 27. 24. 23. 21. 21. 19.
Fagskolestyret i Nord-Trøndelag 12. 16. 10. 28. 13. 13.
Arbeidsmiljø-
og admini-strasjons-utvalget
22. 24. 16. 24.
Fylkesvalg-
styret
Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no