Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Politikk > Møteplan 2015

Møteplan 2015


Jan Feb Mars Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Des
Fylkesting 10.
-12.
28.
-30.
9.
-11.
13.
-15.
8.
-10.
Komitemøter
Kontroll-utvalget 22. 10. X 7. og 28. 20. 9. 2. X 8.
Klagenemnda
Yrkesopp-lærings-
nemnda
13. 25. 12. 9. 11.
Eldrerådet 20. 24. 24. 5. 22. 15. 4.
Rådet for likestilling av funksjons-hemmede 4. 26. 20. 30. 25.
Innvandrer-rådet 23. 27. 20. 24. 22. 12. 18. 23. 20. 14.
Fagskolen i
Nord-Trøndelag
17. 19. 29. 15.
Arbeidsmiljø-
og admini-strasjons-utvalget
5. 19. 22. 28. 22. 11.

Fylkesvalg-
styret

18. 22.


Fylkesting 2016

Jan​ Feb​ Mars​ Apr​ Mai​ Juni​ Juli​ Aug​ Sep​ Okt​ Nov​ Des​
Fylkesting​ ​1.-3. ​26.-28. ​14.-16 ​4.-6. ​6.-8.
 

 

Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no