Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Politikk > Møteplan 2014

Møteplan 2014


Ny politisk agenda fra august 2014. Gå til hovesiden her.

Jan Feb Mars Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Des
Fylkesting 11-
12
29-
30
11-
12-
13
30 1 2-
3-
4
Komitemøter
Kontroll-utvalget 28 11 5 7 og 
29
26 11 3 og 30 5 2
Klagenemnda
Yrkesopp-lærings-nemnda 14 1 14 3 5
Eldrerådet 28 26 25 29 4 16 21 25
Rådet for likestilling av funksjons-hemmede 5 19 5 4 24 26
Innvandrer-rådet 24 14 21 25 23 16 19 24 21 15
Fagskolen i Nord-Trøndelag 18 20 16 9
Arbeidsmiljø- og admini-strasjons-utvalget 7 21 23 29 24 12
Fylkesvalgstyret 29
Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no